ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Zamówienia publiczne


Uwaga firmy z kontraktami zawartymi z trybie ustawy PZP


Pakiet dotyczący tzw. Tarczy antykryzysowej uchwalony przez Sejm wprowadza ważne zmiany w sektorze zamówień publicznych. Po stwierdzeniu przez zamawiającego, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, zamawiający ma możliwość zmiany umowy zawartej w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych („PZP”). Wykonawca musi jednak pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku i przedstawieniu dowodów.

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne w tarczy antykryzysowej - UZP podsumowuje


Urząd Zamówień Publicznych podsumował najważniejsze zapisy tzw. ustawy o COVID-19, dotyczące zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – uchwalony przez Sejm wprowadza ważne zmiany w sektorze zamówień publicznych.


Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – uchwalony przez Sejm wprowadza ważne zmiany w sektorze zamówień publicznych. Pozytywnie ocenić należy wprowadzenie możliwości zmiany umowy zawartej w trybie ustawy Pzp w zakresie m.in. terminu wykonania umowy. 

Czytaj więcej

Składanie i otwarcie ofert w obliczu koronawirusa


Z uwagi na zamknięcie lub ograniczenie dostępu do biur w czasie wprowadzenia stanu epidemii, wielu zamawiających stanęło przed dylematem w jaki sposób przeprowadzić procedurę jawnego otwarcia ofert. Pojawiły się też pytania czy uzasadnione jest przedłużanie terminu składania ofert w postępowaniach „podprogowych”, gdzie oferty składane są w formie pisemnej, a jeśli nie ma takiej możliwości – w jaki sposób ograniczyć kontakt osobisty przy składaniu ofert.

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne. Wynagrodzenia powinny być waloryzowane


W związku z radykalnym wzrostem kosztów realizacji umów, wynagrodzenia wykonawców powinny być waloryzowane - uważa Konfederacja Lewiatan.

Czytaj więcej

Przetargi dla maluchów nie takie straszne


PARP chce przeszkolić przedstawicieli 286 firm i zwiększyć ich wiedzę na temat zamówień publicznych.

Czytaj więcej

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Zamówienia publiczne


Uwaga firmy z kontraktami zawartymi z trybie ustawy PZP

Pakiet dotyczący tzw. Tarczy antykryzysowej uchwalony przez Sejm wprowadza ważne zmiany w sektorze zamówień publicznych. Po stwierdzeniu przez zamawiającego, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, zamawiający ma możliwość zmiany umowy zawartej w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych („PZP”). Wykonawca musi jednak pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku i przedstawieniu dowodów.


Zamówienia publiczne w tarczy antykryzysowej - UZP podsumowuje

Urząd Zamówień Publicznych podsumował najważniejsze zapisy tzw. ustawy o COVID-19, dotyczące zamówień publicznych.


Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – uchwalony przez Sejm wprowadza ważne zmiany w sektorze zamówień publicznych.

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – uchwalony przez Sejm wprowadza ważne zmiany w sektorze zamówień publicznych. Pozytywnie ocenić należy wprowadzenie możliwości zmiany umowy zawartej w trybie ustawy Pzp w zakresie m.in. terminu wykonania umowy. 


Składanie i otwarcie ofert w obliczu koronawirusa

Z uwagi na zamknięcie lub ograniczenie dostępu do biur w czasie wprowadzenia stanu epidemii, wielu zamawiających stanęło przed dylematem w jaki sposób przeprowadzić procedurę jawnego otwarcia ofert. Pojawiły się też pytania czy uzasadnione jest przedłużanie terminu składania ofert w postępowaniach „podprogowych”, gdzie oferty składane są w formie pisemnej, a jeśli nie ma takiej możliwości – w jaki sposób ograniczyć kontakt osobisty przy składaniu ofert.


Zamówienia publiczne. Wynagrodzenia powinny być waloryzowane

W związku z radykalnym wzrostem kosztów realizacji umów, wynagrodzenia wykonawców powinny być waloryzowane - uważa Konfederacja Lewiatan.


Przetargi dla maluchów nie takie straszne

PARP chce przeszkolić przedstawicieli 286 firm i zwiększyć ich wiedzę na temat zamówień publicznych.


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter