Przedmiot działalności

Polski Związek Pracodawców Ochrona jest organizacją dobrowolną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
Polski Związek Pracodawców Ochrona reprezentuje przedsiębiorców będących pracodawcami i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób, mienia i usług detektywistycznych oraz specjalistycznego doradztwa i szkolenia kadr.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone