Oddziały Regionalne

Polskiego Związku Pracodawców Ochrona:
 

Region Warszawa i Mazowsze
Prezes Zarządu Regionu, Jacek Wołk
ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa
jacek.wolk@pzpochrona.pl

Region Dolny Śląsk
Prezes Zarządu Regionu, Piotr Jakubowski

 ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław 
biuro@pzpochrona.pl

Region Śląsk
Prezes Zarządu Regionu, Artur Podsiedlik

Al. Wojska Polskiego 124, 42-207 Częstochowa
artur.podsiedlik@pzpochrona.pl

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone