Oddziały Regionalne

Polskiego Związku Pracodawców Ochrona:
 

Region Centralny
Prezes Zarządu Regionu, Jacek Wołk
ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa
jacek.wolk@pzpochrona.pl

Region Południowy
Prezes Zarządu Regionu, Piotr Jakubowski

 ul. A. Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław 
biuro@pzpochrona.pl

Region Północny
Prezes Zarządu Regionu, Maciej Bukowian
ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa
biuro@pzpochrona.plZnak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone