Zamówienia publiczne w tarczy antykryzysowej – UZP podsumowuje

Urząd Zamówień Publicznych podsumował najważniejsze zapisy tzw. ustawy o COVID-19, dotyczące zamówień publicznych.

Jak podkreśla UZP w komunikacie na stronie internetowej, dla rynku zamówień publicznych kluczowe znaczenie ma nowe brzmienie przepisu art. 6 ust. 1 oraz nowy art. 15r (dotyczący realizacji umów o zamówienie publiczne) i art. 15zzs ust. 3 i 6 (dotyczące kontroli uprzedniej i odwołań) tej ustawy.
Nowe brzmienie art. 6 ust. 1 tej ustawy rozszerza wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zastąpienie słowa "towary" słowem "dostawy".

UZP zwraca uwagę, że z punktu widzenia środków ochrony prawnej istotny jest nowy art. 15zzs ust. 3, który stanowi, że wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów (zob. art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy), nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. "Oznacza to, że wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie dotyczy: kontroli uprzednich zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz postępowań odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą" – podkreśla UZP.

ZA: samorzad.pap.pl, 30 marca 2020r.,  więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone