Dokumenty

1. Regulamin certyfikacji

2. Lista dokumentów niezbędnych do ubiegania się o Certyfikat

3. Wniosek o nadanie Certyfikatu  (Załącznik nr 1 do Regulaminu certyfikacji)

4. Kwestionariusz samooceny (Załącznik nr 2 do Regulaminu certyfikacji)

5. Wzór Certyfikatu (Załącznik nr 3 do Regulaminu certyfikacji)

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone