Zamówienia publiczne. Wynagrodzenia powinny być waloryzowane

W związku z radykalnym wzrostem kosztów realizacji umów, wynagrodzenia wykonawców powinny być waloryzowane – uważa Konfederacja Lewiatan. Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię pt. Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy ona możliwości zmian w umowach o zamówieniach publicznych pozwalających na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w związku z radykalnym wzrostem kosztów realizacji umów w ostatnich latach.

Zdaniem Konfederacji to ważny krok. Takie rozwiązanie powinno bowiem otworzyć drogę do rozmów między zamawiającymi i wykonawcami na temat polubownej zmiany warunków umowy.

ZA: money.pl, 16 września 2019 r., Przemysław Ciszak, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone