Opis

Certyfikat Jakości Usług Ochrony wprowadzony został uchwałą Walnego Zgromadzenia członków PZPO w celu rozpowszechniania standardów ochrony zgodnych z wymaganiami europejskimi oraz oczekiwaniami kontrahentów, a także promowania firm świadczących najlepsze, wysoce profesjonalne usługi ochrony.

Procedura:

  • Firmy będące członkami Związku i prowadzące działalność gospodarczą w zakresie ochrony, mogą ubiegać się o uzyskanie Certyfikatu na zasadzie dobrowolności.
  • Walne Zgromadzenie Związku określa wysokość opłaty za wydanie Certyfikatu, która obowiązuje do odwołania.
  • Certyfikat wydawany jest na okres dwóch lat. Po upływie tego okresu wyróżniony ma prawo ubiegać się ponownie o przyznanie Certyfikatu według zasad ujętych w Regulaminie Przyznawania Certyfikatu Jakości Usług Ochrony.

Kryteria oceny:

  • Certyfikat może być przyznawany firmie przestrzegającej Statutu i zasad etyki oraz rzetelności i sumienności w realizowaniu usług.
  • Certyfikat nadaje Zarząd Związku na podstawie złożonego przez firmę wniosku oraz kwestionariusza samooceny i dokumentów określonych w Regulaminie Przyznawania Certyfikatu Jakości Usług Ochrony oraz opinii Komisji Certyfikującej.
  • Komisja Certyfikująca dokonuje oceny wniosku na postawie kompletności i aktualności wymaganych w Regulaminie dokumentów, które potwierdzają jakość i rzetelność świadczonych usług.

Forma:
Wzór Certyfikatu stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Certyfikatu Jakości Usług Ochrony.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone