ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl


Norma PN EN 50132-1:2012 została wpisana na listę polskich norm

Po prawie roku od przetłumaczenia na język polski normy PN EN 50132-1:2010 i prawie dziewięciu miesiącach od zaakceptowania tłumaczenia w Komitecie Technicznym 52 Polskiego Komitetu Normalizacji norma ta została wpisana na listę polskich norm*. Oznacza to, że od 5 listopada br. w dokumentach państwowych np. w Rozporządzeniach norma ta może być zarówno powoływana jak i wykorzystywana.

Co zawiera ta tak długo wyczekiwana norma?
Najważniejsze to klasyfikacja systemów CCTV na cztery stopnie ochrony jakie mogą być uzyskiwane w zależności od spełnienia zapisanych w normie wymagań /oznaczenia stopni ochrony cyframi arabskimi od 1 do 4/ oraz klasyfikacja środowiskowa także cztery klasy /oznaczenia klas cyframi rzymskimi od I do IV/.

Ustanowienie biegłym Stefan Jerzego Siudalskiego

W dniu 8 października 2012 roku postanowieniem prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Stefan Jerzy Siudalski został ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na okres od 2 stycznia 2013 roku do dnia 31.12.2017 roku z dziedziny "Ochrona osób i mienia". Jest to kolejna szósta już kadencja dla tego biegłego sądowego i prawdopodobnie najdłuższy staż biegłego w Polsce w dziedzinie ochrony bowiem zaprzysiężenie nastąpiło  w dniu 19 lutego 1988 roku.

Pierwsze zbiorcze publikacje w Polsce na temat systemów alarmowych, drukowane w Muratorze /1985 rok/, były autorstwa Stefana Jerzego Siudalskiego. Pierwsze w Polsce katalogi producentów systemów zabezpieczeń i instalatorów, pierwsze dwie wystawy systemów alarmowych  /1985 i 1986/ to także autorstwo i inicjatywa S.J.Siudalskiego.

Dorobek Stefana Jerzego Siudalskiego to ponad 285 artykułów dotyczących ochrony mienia, osób i informacji.  Spis ich znajduje się na stronie internetowej. 

Od dnia 12 lutego 2009 roku Stefan Jerzy Siudalski działa jako przedstawiciel  PZP Ochrona w Komitetach technicznych KT 52 "Systemy alarmowe"  i KT 306 „Bezpieczeństwo Powszechne i Ochrony Ludności” w PKN.

Opracowano w Biurze PZP ”OCHRONA”, A.K.

*norma ta powinna być wprowadzona w następujących krajach: w Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwie, Luksemburgu, na Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Republice Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na terenie Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Norma PN EN 50132-1:2012 została wpisana na listę polskich norm

Po prawie roku od przetłumaczenia na język polski normy PN EN 50132-1:2010 i prawie dziewięciu miesiącach od zaakceptowania tłumaczenia w Komitecie Technicznym 52 Polskiego Komitetu Normalizacji norma ta została wpisana na listę polskich norm*. Oznacza to, że od 5 listopada br. w dokumentach państwowych np. w Rozporządzeniach norma ta może być zarówno powoływana jak i wykorzystywana.

Co zawiera ta tak długo wyczekiwana norma?
Najważniejsze to klasyfikacja systemów CCTV na cztery stopnie ochrony jakie mogą być uzyskiwane w zależności od spełnienia zapisanych w normie wymagań /oznaczenia stopni ochrony cyframi arabskimi od 1 do 4/ oraz klasyfikacja środowiskowa także cztery klasy /oznaczenia klas cyframi rzymskimi od I do IV/.

Ustanowienie biegłym Stefan Jerzego Siudalskiego

W dniu 8 października 2012 roku postanowieniem prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Stefan Jerzy Siudalski został ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie na okres od 2 stycznia 2013 roku do dnia 31.12.2017 roku z dziedziny "Ochrona osób i mienia". Jest to kolejna szósta już kadencja dla tego biegłego sądowego i prawdopodobnie najdłuższy staż biegłego w Polsce w dziedzinie ochrony bowiem zaprzysiężenie nastąpiło  w dniu 19 lutego 1988 roku.

Pierwsze zbiorcze publikacje w Polsce na temat systemów alarmowych, drukowane w Muratorze /1985 rok/, były autorstwa Stefana Jerzego Siudalskiego. Pierwsze w Polsce katalogi producentów systemów zabezpieczeń i instalatorów, pierwsze dwie wystawy systemów alarmowych  /1985 i 1986/ to także autorstwo i inicjatywa S.J.Siudalskiego.

Dorobek Stefana Jerzego Siudalskiego to ponad 285 artykułów dotyczących ochrony mienia, osób i informacji.  Spis ich znajduje się na stronie internetowej. 

Od dnia 12 lutego 2009 roku Stefan Jerzy Siudalski działa jako przedstawiciel  PZP Ochrona w Komitetach technicznych KT 52 "Systemy alarmowe"  i KT 306 „Bezpieczeństwo Powszechne i Ochrony Ludności” w PKN.

Opracowano w Biurze PZP ”OCHRONA”, A.K.

*norma ta powinna być wprowadzona w następujących krajach: w Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwie, Luksemburgu, na Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Republice Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na terenie Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter