Lubuskie Centrum Ortopedii im. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochrona osób i mienia Lubuskiego Centrum Ortopedii im. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.”

  • najkorzystniejsza oferta ze stawką 22,74 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone