SLIM VAT 3 – będą uproszczenia w rozliczaniu VAT

Do 23 lutego 2022 r. potrwają prekonsultacje dotyczące nowego pakietu „SLIM VAT”, który wprowadza ponad 20 zmian mających wpływ na rozliczenie podatku VAT. SLIM VAT 3 zawiera propozycje rozwiązań, które należy ocenić pozytywnie, ponieważ mogą przynieść faktyczne ułatwienia w rozliczeniach podatku VAT. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

  1. Zwiększenie limitu dla małego podatnika do 2 000 000 Euro
  2. Uproszczenie zasady korygowania transakcji WDT
  3. Rezygnacja z wymogu posiadania faktury dokumentującej WNT przy odliczaniu VAT naliczonego
  4. Zwiększenie progu kwotowego dla zaokrąglenia wskaźnika proporcji do 100%

Więcej w tekście  źródłowym: https://www.enodo.pl/aktualnosci/slim-vat-3–beda-uproszczenia-w-rozliczaniu-vat 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone