Slim VAT w nowej odsłonie

Kilkanaście kolejnych zmian w podatku od towarów i usług ma zacząć obowiązywać od 1 października br. Ministerstwo Finansów zapowiada, że będą to uproszczenia i rozpoczęło prekonsultacje w tej sprawie

Uwagi można składać do 1 marca na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl

Podatek SLIM VAT (pierszy pakiet) zaczął funkcjonować z początkiem 2021 roku. Jego zakres obejmował korygowanie faktury, terminy odlicznia VAT, uproszczeń dla eksporterów, podatku dochodwego i uspójnienia kursów walut na potrzeby VAT

Więcej na GAZETA PRAWNA i stronie Ministerstwa Finansów

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone