Zmiany w Zarządzie PZP Ochrona

W dniu 16 kwietnia 2024 roku odbyły się wybory nowego Zarządu Regionu Północnego Polski Związek Pracodawców Ochrona.
Do Zarządu zostali wybrani:
Maciej Bukowian, Makropol Sp. z o.o.– Prezes Zarządu Regionu Północnego PZPO
Leszek Krzepicki, Agencja Ochrony Osób i Mienia Eskort – Wiceprezes Zarządu Regionu Północnego PZPO
Paweł Mucha, PM Security – Wiceprezes Zarządu Regionu Północnego PZPO

Zgodnie z §23 p1. pp.1 statutu PZPO Prezes Regionu Północnego, Pan Maciej Bukowian został członkiem Zarządu PZP Ochrona.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone