Zmiana rozporządzenia BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Pracodawcy mają czas do połowy maja 2024 roku na dostosowanie stanowisk pracy do nowych, minimalnych wymagań BHP.

W dzienniku ustaw (Dz. U. 2023, poz. 2367) opublikowane zostało znowelizowane rozporządzenie MRiPS w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Rozporządzenie określa minimalne wymagania jakie powinno spełniać stanowisko pracy – rodzaj biurek, stołów oraz krzeseł. Minimalne warunki stanowiska pracy dotyczą zarówno pracowników jak i stażystów. Na życzenie pracownika pracodawca powinien wyposażyć stanowisko pracy w podnóżek.

W przypadku, gdy pracownik korzysta z laptopa, którego używa co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca będzie musiał wyposażyć stanowisko pracy w monitor ekranowy lub podstawkę do komputera przenośnego a także dodatkową klawiaturę i mysz.

Przepisy nakładają też na firmy obowiązek zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, w przypadku gdy wynik badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone