Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2024

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wyniesie:

  • Od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242 zł.
  • Od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł.
  • Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300 zł.
  • Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł.

Podwyżka minimalnych wynagrodzeń w przyszłym roku wg szacunków obejmie 3,6 mln pracowników.

W lipcu przyszłego roku minimalna pensja będzie o 700 zł wyższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące obecnie. To wzrost o 19,4%.

 

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000189301.pdf

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone