Wiele osób niepełnosprawnych poszukuje pracy w dozorze i ochronie
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone