Przyszłość sektora ochrony w Polsce – Łukasz Koch, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone