Pracownik ochrony firmy SILEZJAN Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o. brawurowo udaremnił napad na placówkę bankową
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone