Walne Zgromadzenie Regionu Małopolska

13 grudnia 2016 r. obdyło się Walne Zgromadzenie Regionu Małopolska PZPO, podczas którego przyjęto rezygnację pana Wiesława Nowakowskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Regionalnego. Na prezesa Regionu, głosami wszystkich obecnych uczestników zgromadzenia, wybrano dotychczasowego wiceprezesa Andrzeja Czop. Tym samym siedziba Oddziału Regionalnego Małopolska zostanie przeniesiona do siedziby Krakowskiego Centrum Bezpieczeństwa: osiedle Willowe 29, 31-901 Kraków.

Obecni na zgromadzeniu członkowie poparli inicjatywy Związku zmierzające do:
a)    Podejmowania reakcji poprzez centralne organa, w tym zwłaszcza MSWiA, na bieżące problemy w działalności branży ochrony;
b)    Reagowania na niewłaściwe praktyki stosowane zarówno przez oferentów, jak i firmy ochrony przystępujące do przetargów, w których proponowana stawka nie zapewnia pokrycia kosztów płacowych roboczogodziny. Sugerowano, by podobną reakcję podejmować ze szczebla Oddziału Regionalnego, w stosunku do przypadków stwierdzonych na terenie małopolskim;
c)    Wprowadzenia „Deklaracji Uczciwych Praktyk Rynkowych”, której rozpoczęcie przewidziane jest na początek 2017 roku.
d)    Bieżącego informowania firm członkowskich o aktualnych problemach poprzez stronę internetową Związku.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone