Walne Zgromadzenie Regionu Dolny Śląsk

5 kwietnia 2017 r. odbyło się Walne Zgromadzenie firm członkowskich z Dolnego Śląska, podczas którego wybrano nowego Prezesa Regionu, pana Jarosława Kota. Siedziba dolnośląskiego oddziału Związku będzie mieściła się we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118. Szersza relacja wkrótce.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone