Zmiany w zatrudnianiu już za niespełna tydzień

Przy zawarciu angażu po 22 lutego 2016 r. w ciągu miesiąca od rozwiązania drugiej umowy na czas określony będzie on uważany za zawarty na czas nieokreślony.

22 lutego wejdą w życie zmiany w zatrudnianiu na podstawie umów na czas określony.

Nowelizacja kodeksu pracy objęła dwa istotne zagadnienia dotyczące umów zawartych na czas określony. Do tej pory nie było przepisów ograniczających czas, na jaki pracodawca może zawrzeć umowy terminowe. Nowelizacja przewiduje maksymalny okres trwania takich angaży – łączne zatrudnienie na ich podstawie będzie liczyć 33 miesiące. Gdyby nawet doszło do przekroczenia tego okresu, pracownika będzie się traktować jako zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Za: Rzeczpospolita, 16 lutego 2016, Magdalena Ciałkowska, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone