Zmiany w prawie: Firma podpisze umowę i zwolni za pomocą e-maila

Firma będzie mogła gromadzić dokumentację pracowniczą w wersji elektronicznej, a nie papierowej. Umowę o pracę zawrze za pośrednictwem e-maila. W tym samym trybie będzie mogła ją wypowiedzieć lub rozwiązać bez wymówienia. To tylko przykładowe propozycje zmian, jakie zawiera rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Realizuje on założenia pakietu dla przedsiębiorców (tzw. pakiet Morawieckiego).

Za: www.gazetaprawna.pl, Bożena Wiktorowska, Łukasz Guza, 8 listopada 2016, więcej

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone