Zawieszenie terminów przedawnienia!

Uzasadnieniem nowelizacji jest rzekomo negatywny wpływ obostrzeń i ograniczeń wprowadzonych w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 na tempo prac organów ścigania oraz sądów karnych.

Ma to skutkować wydłużeniem postępowań, co zdaniem fiskusa, w niektórych przypadkach mogłoby doprowadzić do przedawnienia karalności czynu zabronionego i uniknięciem kary przez jego sprawcę

 

Instytucja przedawnienia przestała być gwarancją ochrony podatników, którzy zostali bezterminowo pozbawieni gwarancji związanych z przedawnieniem. Przed wejściem w życie przepisów covidowych, w zależności od wagi czynu, karalność ustawała, jeśli:

1️⃣ od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lub 10 lat oraz

2️⃣ organ procesowy nie wykazał określonej aktywności w jego ściganiu

3️⃣ w odniesieniu do przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej, również gdy nastąpiło przedawnienie tej należności (co bywało często fikcją z uwagi na równoległe wszczynanie spraw karnych skarbowych tuż pod koniec postępowania podatkowego).

Źródło i Więcej informacji na temat zmian ENODO Advisors enodo.pl 

 
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone