Zatrudnianie etatowych pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy zadaniach tego samego rodzaju jest obejściem przepisów o godzinach nadliczbowych. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

Pracownica była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w firmie ochroniarskiej od listopada 2007 r. do końca października 2010 r. na stanowisku strażnika. Firma współpracująca z jej pracodawcą zawarła z powódką umowę-zlecenie na ochronę budynku, który pilnowała ona także w ramach umowy o pracę. Zlecenie miało być wykonywane po zakończeniu przez kobietę obowiązków pracowniczych. Przy czym podobnie jak jej koledzy na kontrakcie pracowała również w mundurze głównego pracodawcy, a także wykorzystywała jego sprzęt. Co więcej, koordynator zatrudniony przez głównego pracodawcę układał jej grafik dyżurów. Strażniczka jednak sporządzała notatki, w których zapisywała łączny czas pracy na podstawie umów o pracę i cywilnoprawnych.

Za: gazetaprawna.pl, Artur Radwan, 28 sierpnia 2015, więcej tutaj.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone