Wynagrodzenie minimalne lekiem na patologie rynku pracy

Jeśli wprowadzenie 12-złotowej stawki godzinowej dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych nie ograniczy nadużywania takich kontraktów, możliwe są bardziej radykalne kroki, włącznie z likwidacją umów-zleceń. Rozważane są też zmiany zasad ustalania najniższego wynagrodzenia – tak aby rosło szybciej.

Już od lipca tego roku 12-złotową minimalną stawką godzinową mają być objęci zleceniobiorcy oraz samozatrudnieni wykonujący usługi osobiście. Czy taka zmiana jest potrzebna i jakie skutki może wywołać?

Za: Dziennik Gazeta Prawna, 10 marca 2016, Grzegorz Kowalczyk, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone