W 2017 r. zleceniobiorca zarobi co najmniej 13 zł za godzinę

W Monitorze Polskim z dnia 27 września 2016 r., pod pozycją 934, opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. Będzie ona wynosiła 13 zł.

Wskazane obwieszczenie zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265).

Za: Gazeta Podatkowa nr 79 (1329), 3 października 2016, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone