Stawka godzinowa 12 zł: Kluby parlamentarne są za
  • 21 czerwca w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy wprowadzającej minimalną stawkę godzinową dla umów zlecenia.
  • Wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej ma podlegać szczególnej ochronie.
  • Kluby parlamentarne opowiedziały się za projektem.

Projekt przewiduje, że stawka będzie wynosiła 12 zł za godzinę, ale ta kwota ma być waloryzowana co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Ponieważ w 2017 r. będzie obowiązywała nowa kwota wynagrodzenia minimalnego, również godzinowa stawka minimalna zostanie automatycznie zwaloryzowana. W przypadku przyjęcia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. w wysokości 2000 zł, minimalna stawka godzinowa wyniosłaby 13 zł.

Za: www.pulshr.pl, 22 czerwca 2016, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone