Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o minimalnej stawce godzinowej

W ustawie zapisano, że minimalna stawka wyniesie 12 zł za godzinę, ale kwota waloryzowana będzie co roku – w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie. Ponieważ w 2017 r. będzie obowiązywała nowa kwota wynagrodzenia minimalnego (zgodnie z propozycją rządu – 2 tys. zł brutto), również godzinowa stawka minimalna zostanie automatycznie zwaloryzowana.

Za: www.gazetaprawna.pl, PAP, 22 lipca, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone