Sąd Najwyższy: ochrona mienia nie jest dziełem

Wykonywanie zadań polegających na pilnowaniu i strzeżeniu obiektów stanowi czynności powtarzalne, które nie prowadzą do uzyskania określonego rezultatu. Do takich konkluzji doszedł Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października 2016 r. (I UK 446/15).

Usługi związane ze sprzątaniem i ochroną były świadczone na rzecz jednostek budżetowych, m.in. urzędów skarbowych, urzędów pracy, a także ZUS.

Komentarz eksperta – Anna Golenia, prawnik w Kochański Zięba & Partners:
Należy przyjąć, że w wyroku zawarto wskazówkę dla przedsiębiorców – jeśli chcecie, aby inne podmioty, w tym jednostki budżetowe, urealniły stawki za ochronę (zwiększyły je), to wasze oferty powinny być skalkulowane na poziomie faktycznie ponoszonych kosztów. Jeżeli ze specyfiki czynności wynika, że należy uznać je za świadczenie usług, a nie za dzieło – tak jak w przypadku ochrony i pilnowania mienia – to kosztem uwzględnionym w ofercie muszą być składki na ubezpieczenia społeczne.

Za: www.rp.pl, 7 stycznia 2017, Anna Golenia, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone