RPO – poddawanie się kontrolom trzeźwości jednym z podstawowych obowiązków pracownika

Sąd Najwyższy w jednym z wyroków dopuścił stosowanie wyrywkowych kontroli trzeźwości – twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Możliwe to jest w sytuacjach, w których z uwagi na charakter pracy lub zakładu pracy istnieje ryzyko zagrożenia dla życia i zdrowia. Wskazał zarazem, że poddanie się profilaktycznym badaniom na trzeźwość należy zakwalifikować do podstawowych obowiązków pracownika, a uchylenie się od tego należy traktować jako ich naruszenie.

 

Więcej na Puls HR

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone