Prosta spółka akcyjna – PSA od 1 lipca 2021 r.

PSA to łączy w sobie cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.  Prosta Spółka Akcyjna może być utworzona przez jedna lub więcej osób. Założenie spółki jest dość proste i nie kosztuje wiele a w przypadku wkładu pieniężnego można taką spółkę powołać do życia online. Co ważne spółkę można już założyć z 1zł kapitału zakładowego. Ciekawym rozwiązaniem w PSA jest możliwość wyboru miedzy dualistycznym systemem organów w spółce (zarząd i rada nadzorcza) a systemem monistycznym (rada dyrektorów). Ułatwienia w prowadzeniu PSA mogą jednak budzić obawy u potencjalnych inwestorów, gdyż mogą być odebrane jako mniej bezpieczne.

Źródło – INFOR

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone