Prawnicy: wykonywanie zobowiązań umownych w czasach pandemii koronawirusa

Czy i jak rozprzestrzeniająca się pandemia wpływa na zaciągnięte zobowiązania umowne?
Pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać) jest jedną z naczelnych zasad prawa zobowiązań. W dniu 11 marca 2020 r. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że epidemia Koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołująca chorobę COVID-19) stała się pandemią, tj. epidemią o skali globalnej. Konsekwencjami rozprzestrzeniania się Koronawirusa są – poza samymi zachorowaniami – m.in. blokady granic, zamknięcia fabryk, przestoje w transporcie, odwoływanie wydarzeń czy zamykanie placówek oświatowych i administracji publicznej. W związku z powyższym nasuwa się podstawowe pytanie – czy i jak rozprzestrzeniająca się pandemia wpływa na zaciągnięte zobowiązania umowne?

ZA: rp.pl, 15 marca 2020r., Ewa Podogrodzka, Konrad Zyznar, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone