Nowelizacja Kodeksu pracy

W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy ograniczającą m. in. stosowanie terminowych umów o pracę. Zmieniono też długość okresów wypowiedzenia dla umów na czas określony.  

Ustawa przewiduje, że łączny okres zatrudnienia na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Niezależnie od okresu, liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech – czwarta z mocy ustawy stanie się umową na czas nieokreślony. Wcześniej będzie można zawrzeć umowę na okres próbny, nie dłuższy niż 3 miesiące.

Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział przed głosowaniem, że ustawa wzmacnia pozycję pracownika. "To, wraz z oskładkowaniem umów-zleceń, wraz ze zmianami w ustawie o zamówieniach publicznych, wraz z klauzulami społecznymi, kończy erę umów śmieciowych w Polsce."- powiedział Minister.

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje również zrównanie okresów wypowiedzeń. Będą one takie same dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony jak i na czas określony. Obecnie, czas wypowiedzenia umowy terminowej wynosi 2 tygodnie.

Po wejściu nowelizacji w życie będzie on zależał, podobnie jak w przypadku umów o pracę, od stażu pracy.

Opr. A. K.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone