NIK skontrolował PFRON i pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych. Potrzeba zmian

Prawo nie pozwala Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na to, by skutecznie kontrolował on publiczne pieniądze przeznaczone na wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom. Taki wniosek przynosi najnowszy raport NIK-u po kontroli PFRON-u i pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie z funduszu. NIK przeanalizował 34 decyzje PFRON-u wydane w latach 2015-2016 w sprawie zwrotu ponad 24 mln zł. Do 30 czerwca 2017 r. nie wyegzekwowano ani złotówki.

Każdego roku PFRON przeznacza na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych prawie 3 mld zł, czyli ponad 60 proc. swoich rocznych wydatków. Taką formą pomocy objęto około 30 tys. pracodawców i 250 tys. osób niepełnosprawnych. PFRON uzależnia kwoty dofinansowania od stopnia niepełnosprawności i schorzeń, na które cierpią pracownicy.

ZA: businessinsider.com.pl, 20 lipca 2018 r.,  więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone