Niekaralność pracownika ochrony

Pracownikiem ochrony nie może być osoba skazana za popełnienie przestępstwa umyślnego. Wymóg ten narzuca aktualnie obowiązująca ustawa o ochronie osób i mienia. W jaki jednak sposób możesz zweryfikować czy kandydat, którego planujesz zatrudnić na stanowisku ochroniarza rzeczywiście nie był karany?

Idealną sytuacją byłoby, gdyby przyszły pracownik potwierdził to dla Ciebie zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Karnego. Takie dokumenty wydawane są od ręki, a koszt ich uzyskania to 30 zł przy uiszczaniu opłaty w kasie sądu. Pomimo to, wyegzekwowanie takich zaświadczeń od pracowników jest kłopotliwe i kosztowne. Kontrahenci potrafią zwiększyć zapotrzebowanie na ochroniarzy z dnia na dzień, a wtedy pracownik potrzebny jest od zaraz i nie ma czasu na tego typu papierologię.

Część przedsiębiorców poprzestaje więc na przyjęciu od swoich pracowników ustnego zapewnienia o byciu niekaranym. Rozwiązanie to jest jednak bardzo ryzykowne nie ma bowiem gwarancji, że dana osoba rzeczywiście mówi prawdę. W przypadku ewentualnej kontroli prawdopodobieństwo udowodnienia, że Twój pracownik wprowadził Cię w błąd jest praktycznie zerowe. Zawsze może przecież powiedzieć, że o żadną niekaralność nigdy go nie pytałeś.

ZA:prawowochronie.pl, Małgorzata Skonieczna, 14.08.2017 r. więcej tutaj 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone