Niedzielny handel pod lupą PIP

Uchwalona w ostatnich dniach, po przyjęciu przez Sejm poprawek Senatu, ustawa ograniczająca handel w niedziele oznacza nowe zadania dla Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Niewykluczone, że zmienią one częściowo jej tegoroczne plany kontrolne. Na razie inspekcja zapowiada przeprowadzenie w tym roku 72 tys. kontroli. Znów — jak do tej pory — skupi się na najbardziej wrażliwych obszarach prawnej ochrony pracy, a także związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną życia i zdrowia pracowników. Część z tych działań składa się na długofalowe programy PIP.

Ograniczenia handlu w niedziele zaczną się od marca tego roku. W dniu zakazu prowadzenia sprzedaży za ladą czy przy kasie może stanąć tylko właściciel sklepu. PIP będzie to sprawdzać — tak jak do tej pory kontrolowała, czy handlowcy ściągają pracowników do pracy w święta.

W budownictwie o dzieło

W tym roku nadal będzie kontynuowany — realizowany od 2016 r. — plan sprawdzania, czy pracodawcy stosują prawidłowe zasady zatrudniania o charakterze cywilnoprawnym. Takim kontrolom są poddawane zwłaszcza przedsiębiorstwa budowlane, a także firmy działające w gastronomii, hotelarstwie oraz agencje ochrony osób i mienia.

W 2016 r. (danych za ubiegły rok jeszcze brak) np. w budownictwie przeanalizowano ponad 3,9 tys. takich umów, z czego ok. 2,6 tys. to zlecenia, ponad 1,1 tys. — to kontrakty o dzieło, a 149 zawarto z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Za: www.pb.pl, 17 stycznia 2018 r., Iwona Jackowska więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone