Konferencja Federacji Przedsiębiorców Polskich – Patriotyzm Ekonomiczny

Głównym przesłaniem Konferencji, zorganizowanej w Sejmie przez Federację Przedsiębiorców Polskich oraz Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego 26 kwietnia, było wzmacnianie w Polsce zjawiska patriotyzmu ekonomicznego w oparciu o doświadczenia organizacji pozarządowych, biznesu, parlamentarzystów i przedstawicieli świata nauki. Zdefiniowanie wzorca społecznego działania oraz zaakcentowanie istotności patriotyzmu ekonomicznego dla rozwoju Polski oraz oczekiwań wdrożeniowych.

Patriotyzm ekonomiczny, rozumiany jako zysk w rozległej społecznie, gospodarczo i długofalowej perspektywie, to obecnie jeden z ważniejszych nurtów rozwoju dojrzałych państw, ich gospodarek i społeczeństw. Współdziałanie wielu indywidualnych podmiotów, organizacji i instytucji, które – kierując się partykularnym interesem – przynoszą trwałe i rozległe korzyści całemu krajowi jest już nie tylko elementem obrony na czasy kryzysów ekonomicznych, lecz również narzędziem systematycznego budowania trwałych przewag konkurencyjnych.

Za: www.federacjaprzedsiebiorcow.pl, 27 kwietnia, więcej tutaj.

Więcej na ten temat w pozostałych publikacjach działu Bieżące zagadnienia prawne.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone