Gabinet Cieni BCC: w procedurach stanowienia prawa cofnęliśmy się o wiele lat

W poniedziałek odbyło się posiedzenie tzw. gospodarczego gabinetu cieni BCC, poświęcone "wskazaniom dla rządu na 2016 r. i ocenie IV kwartału 2015 roku". Większość ocen formułowanych przez członków gabinetu była krytyczna pod adresem obecnie rządzącej ekipy. 

Jedno z najbardziej krytycznych wystąpień miał "minister ds. procesu stanowienia prawa" Witold Michałek. Bardzo negatywnie ocenił proces stanowienia prawa przez ekipę rządzącą. 

Jak mówił, przeciętne tempo przyjmowania ustaw w IV kwartale 2015 roku to było 5 dni. "To pokazuje jakość procesu legislacyjnego" – podkreślił. Zaznaczył, że dominują inicjatywy poselskie, pozbawione tzw. Oceny Skutków Regulacji oraz nie poddawane konsultacjom.

Za: PAP/www.pieniadze.gazeta.pl, 1 lutego 2016, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone