FPP: 100 zmian dla firm ułatwi działalność przedsiębiorców

Informacja prasowa

Warszawa, 27 września 2016

 

Większa ochrona drobnych udziałowców umocni ład korporacyjny.

Ministerstwo Rozwoju w pakiecie „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zaproponowało szereg ułatwień dla przedsiębiorców. Wśród zapisów Federacja Przedsiębiorców Polskich docenia planowane zmiany w ustawie o rachunkowości i Kodeksie Spółek Handlowych (KSH). Obejmą one poprawę warunków działania dla małych przedsiębiorców, a także wsparcie dla mniejszościowych udziałowców spółek kapitałowych.

Wzrosną limity dla księgi podatkowej i podatku ryczałtowego, wprowadzone zostaną także zapisy zwiększające prawa mniejszościowych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. "Propozycje w zakresie zapisów ustawy o rachunkowości to szczególne wyjście naprzeciw wyzwaniom małych przedsiębiorców. Zmaterializuje się w ten sposób zapowiadana przez ministra Morawieckiego inicjatywa tworzenia korzystnych warunków do rozwijania przedsięwzięć w początkowej fazie, jak również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zgadzamy się  z oczekiwaniem projektodawcy, że docelowo uproszczone procedury wykonywania działalności gospodarczej przez małych podatników powinny przyczynić się do zwiększenia ich aktywności gospodarczej. Zwracamy uwagę na możliwość osiągnięcia przez nich jednoczesnych oszczędności kosztowych. Efekty wejścia w życie tych propozycji mogą być naprawdę znaczące, ponieważ obejmą niebagatelnie dużą grupę przedsiębiorczych Polaków” –  mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Według informacji Ministerstwa Finansów na zasadach ogólnych w 2015 r. rozliczyło się w sumie ponad 1,4 mln firm. Ryczałt wybrało 488,5 tys. osób, podatek liniowy niemal 400 tys. osób. W formie karty rozliczyło się szacunkowo ok. 150 tys. osób.

„Zwracamy uwagę na propozycje sprzyjające wzmocnieniu pozycji mniejszościowych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i drobnych akcjonariuszy spółki akcyjnej. Na przestrzeni lat ich ochrona pozostawała zawsze kwestią niedocenioną i dotychczas nierozwiązaną.

Poszanowanie praw drobnych udziałowców spółek kapitałowych jest wyznacznikiem dojrzałości rynku. Państwo, przez instrumenty jakimi dysponuje, może definiować kierunki w celu ustanowienia właściwego ładu korporacyjnego. Powyższe propozycje odbieramy jako zmierzające do wsparcia idei powszechnej współwłasności kapitałowej”  – dodaje Marek Kowalski.

Cała informacja prasowa do pobrania

Zapraszamy na Facebook i Twitter oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone