Czas pracy: podwójna aktywność ochroniarzy w grupach kapitałowych

Zatrudnieni przy pilnowaniu mienia i ludzi obok etatowej umowy zawierają często także kontrakt cywilnoprawny z inną spółką z holdingu. Zakwestionował to Sąd Najwyższy. To obejście przepisów skutkujące nieważnością tego rozwiązania.

Specyfika pracy zawodowych ochroniarzy wymusiła na ustawodawcy uelastycznienie ich czasu pracy. To jedna z nielicznych grup, którym w systemie równoważnym można planować 24-godzinne zmiany robocze.

Zła praktyka
Dla niektórych pracodawców to jednak zbyt mało. Aby więc zminimalizować koszty i maksymalnie wykorzystać czas pracy podwładnych, obok etatowej umowy zawierają z nimi także kontrakt cywilnoprawny, działając jako inna spółka z grupy kapitałowej. Na jej podstawie rozliczają wszystkie ponadnormatywne godziny pracy.

Takie działanie przynosi złudne korzyści, a przedstawioną praktykę można zakwestionować z pominięciem osobowości prawnej spółki, powołując się na jej pozorność lub nieważność. W takim przypadku szef będzie musiał rozliczyć godziny przepracowane w myśl nieważnej z mocy prawa umowy cywilnoprawnej jako nadgodziny i wypłacić za nie podwładnemu normalne wynagrodzenie z dodatkami.

Za: Rzeczpospolita, Agata Lankamer-Prasołek, Karol Lankamer, 17 09 2015, więcej tutaj.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone