Co piąta firma nie respektuje nowych przepisów.

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, wysyła ostrzeżenie do przedsiębiorców zatrudniających zleceniobiorców i samozatrudnionych. Od początku tego roku w rozliczeniach z takimi osobami powinna pojawić się ewidencja czasu ich pracy, a za każdą godzinę należy się co najmniej 13 zł wynagrodzenia.

Roman Giedrojć główny inspektor pracy
W tym roku przeprowadzimy 20 tys. kontroli nakierowanych na sprawdzenie, jak przedsiębiorcy przestrzegają obowiązku wypłaty minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł. Z pierwszych kontroli wynika, że zdecydowana większość firm przestrzega nowych przepisów i tylko ok. 20 proc. ma z nimi kłopoty. Część takich przypadków w małych i średnich firmach wynika z niewiedzy, wtedy inspektor pomoże. Jeśli jednak rekontrola wykaże nieprawidłowości, to posypią się kary. Zrobimy wszystko, aby tych nieprawidłowości było jak najmniej. Stawka 13 zł za godzinę pracy na zleceniu jest święta i nie można jej obniżać.

Za: www.rp.pl, Mateusz Rzemek, 1 marca 2017 więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone