12 zł za godzinę – konieczna waloryzacja przetargów

Cel nowelizacji niemożliwy do osiągnięcia bez waloryzacji umów w toku w zamówieniach publicznych.

Wprowadzenie minimalnej stawki w wysokości 12 zł brutto za godzinę dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne to krok skutkujący szeregiem zmian na rynku zamówień publicznych. Taka odgórna ingerencja może okazać się niezgodna z Kodeksem Cywilnym. Nadrzędnym celem ustawodawcy powinno być powszechne stosowanie etatów, gdy charakter pracy tego wymaga – umowy o pracę powinny zastąpić umowy cywilnoprawne. Jeżeli jednak rząd będzie planował wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, konieczne będzie zawarcie skutecznych przepisów obligujących zamawiających do waloryzacji kontraktów w toku. Zamawiający muszą skalkulować budżety – w nowych i trwających kontraktach – w oparciu o 12 zł stawkę godzinową.

Intencją ustawodawcy jest, aby podwyższenie minimalnego wynagrodzenia nie wpłynęło negatywnie na poziom zatrudnienia. Warto przytoczyć dane o waloryzacji kontraktów po ozusowaniu umów zleceń – aż 15% instytucji publicznych nie zrealizowało ustawowego obowiązku i nie renegocjonowało stawek z wykonawcami” – mówi Marek Kowalski, Przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego.

Przedsiębiorcy oraz związki zawodowe od 2009 roku apelowali o urealnienie wynagrodzeń. Celem zmian powinna być systematyczna zmiana cywilnoprawnych form zatrudnienia na etaty. W praktyce rażąco często dochodzi do sytuacji, w której stosowanie umów cywilnoprawnych jest wynikiem stawek stosowanych w przetargach publicznych. Jest to szczególnie widoczne w branżach usługowych, gdzie na większość kosztów składają się właśnie wynagrodzenia pracowników. Wprowadzenie godzinowej stawki minimalnej stanowi ogromne wyzwanie dla zamawiających, którzy muszą odpowiednio dostosować się do nowych warunków prawnych. Waloryzacja umów w toku, a także racjonalna postawa zamawiających i ich chęć do podjęcia rozmów – to jedyna gwarancja dla utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia. Zmiana regulacji nie może bowiem negatywnie odbić się na pracownikach. Kluczowe będzie zatem, by każdy zamawiający w każdym przetargu publicznym zastosował stawkę 12 zł za godzinę od momentu obowiązywania nowych regulacji. Bez renegocjacji umów powodzenie reformy może stanąć pod znakiem zapytania.

Więcej informacji na blogu kowalski.blog.onet.pl oraz twitter.com/MarekKowalski.

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone