Wzrost stawek płacy minimalnej wpłynie bezpośrednio na wzrost cen usług w centrach handlowych

Piotr Karpiński, dyrektor działu Asset Services w międzynarodowej firmie CBRE: Podniesienie płacy minimalnej w największym stopniu będzie dotyczyło usług wykonywanych przez pracowników o najniższych kwalifikacjach oraz tych działalności, których cena uzależniona jest od kosztów pracowników, czyli sprzątania oraz ochrony.

Dla przykładu: stawka ofertowa godziny pracy pracownika ochrony dla dużego centrum handlowego, o powierzchni 30–50 tys. mkw., w 2017 roku będzie wynosić 17–20 zł netto. Natomiast dotychczasowe stawki utrzymywane były na poziomie 11–13 zł netto.

Za: www.rp.pl, 22 grudnia 2016, Grażyna Błaszczak, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone