Pensje w publicznych instytucjach są niższe od płacy minimalnej

Od początku 2016 r. minimalne wynagrodzenie w przeliczeniu na godzinę będzie wynosić około 14 zł bez VAT. Konfederacja Lewiatan twierdzi jednak, że wiele instytucji publicznych przewiduje w swoich budżetach zdecydowanie niższe stawki.

– Kolejne postępowania przetargowe z całej Polski dowodzą, jak wiele pozostaje jeszcze w do zrobienia zamówieniach publicznych. Uzdrowienie sektora to nadal kluczowe wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku. Jak się okazuje sama zmiana zapisów ustawy Pzp oraz nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń nie jest wystarczająca. Potrzebne są szkolenia dla urzędników, którzy odpowiedzialni są za konstruowanie SIWZ i prowadzenie całego postępowania przetargowego – komentuje Marek Kowalski, przewodniczący rady zamówień publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

Za: pulshr.pl, JP, 2 grudnia 2015, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone