Ochroniarz bez wyroku, ale i bez pracy

Łatwiejsze pozbawienie uprawnień, za to trudniejsze procedury uzyskania pozwolenia na broń sprawiają, że może zacząć brakować pracowników.

Deregulacja zawodów, zamiast ułatwić dostęp do wykonywania profesji ochroniarza, tylko go utrudniła, sprawiając przy tym nie lada kłopoty firmom ochroniarskim. Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829) weszła w życie 1 stycznia 2014 r. i w dość istotny sposób zmieniła m.in. zapisy ustawy o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1099). Dopiero teraz zaczynają uwidaczniać się jej mankamenty.

Za: gazetaprawna.pl, Piotr Szymaniak, 30listopada 2015, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone