Nowy wymiar ochrony

W 2014 r. kapitał całkowity sektora usług ochrony osób i mienia w Polsce wyniósł ok. 7,8 mld zł – wynika z analizy Deloitte. Została ona opracowana na podstawie ponad 80 wywiadów przeprowadzonych m.in. z firmami z branży ochrony, ich klientami reprezentującymi różne segmenty, a także z zrzeszeniami oraz instytucjami publicznymi. Autorzy prognozują, że do 2019 r. wzrost rynku ochrony wyniesie średnio o 5,3% rocznie. Wpłynie na to przede wszystkim podwyżka cen, będąca konsekwencją wprowadzenia od 1 stycznia 2016 r. nowych zapisów w prawie pracy. Wdrożenie obowiązku odprowadzania składek do ZUS-u od wszystkich umów zleceń do wysokości płacy minimalnej oznacza wyższe koszty pracy. – Wstępne szacunki wskazują, że może to być nawet 25% – informuje Adam Suliga, ekspert Polskiej Izby Handlu.

Największe zmiany spodziewane są w segmencie ochrony fizycznej, gdzie udział pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia sięga nawet 70%. – Hasło, które przyświecało poprzedniemu ministrowi pracy, czyli likwidacja tzw. śmieciówek, zamieniło się de facto w ich oskładkowanie. Nie ma nic złego w umowie cywilnoprawnej. Nikt nie nazywałby ich śmieciowymi, gdyby ludzie zarabiali na nich po 4—5 tys. zł miesięcznie. Dziś to stawki są śmieciowe – przekonuje Tomasz Wojak, prezes zarządu Konsalnet Security i prezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

Za: Galerie Handlowe, 1 lutego 2016, Marcin Gazda

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone