MON chce poddać firmy ochraniające tereny wojska nadzorowi żandarmerii

Specjalistyczne uzbrojone formacje ochraniające obiekty wojskowe będą nadzorowane przez Żandarmerię Wojskową – zakłada przygotowany przez MON projekt nowelizacji ustawy, który trafił do uzgodnień. Resort wskazuje, że dotychczasowy nadzór nad SUFO jest "iluzoryczny".

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia przewiduje, że nadzór nad SUFO (specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi) będzie sprawował minister obrony poprzez Żandarmerię Wojskową, której zadaniem będzie kontrola ochrony terenów powierzonych pieczy SUFO; żandarmeria ma też sprawdzać zgodność działania firm ochroniarskich z przepisami, kontrolować uprawnienia pracowników, warunki przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji oraz sposoby użycia przez pracowników SUFO środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Za: polsatnews.pl/PAP, 18 kwietnia 2016, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone