Konsalnet i Deloitte: rynek usług ochrony będzie rósł o 5,3 proc. rocznie do 2019 roku

Rynek usług ochrony osób i mienia będzie rósł w tempie 5,3% średniorocznie do 2019 roku pomimo ozusowania umów cywilnoprawnych, które wejdzie w życie od stycznia przyszłego roku, wynika z badania Deloitte, przygotowanego na zlecenie Konsalnetu.

"Według naszych estymacji, rynek ochrony w 2014 roku był wart 7,8 mld zł. Oczekujemy, że będzie rósł tempie 5,3% średniorocznie do 2019, przy czym największej dynamiki spodziewamy się w segmencie ochrony fizycznej, która stanowi 80% rynku. Pozostałe segmenty – monitoring oraz obsługa gotówki – będą się charakteryzowały niższą dynamiką" – powiedziała starszy menadżer w Deloitte Anita Bielańska podczas konferencji.

Puls Biznesu za PAP, 28 09 2015, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone