Czy warto starać się o dyplom technika ochrony fizycznej osób i mienia?

Słysząc słowo „ochroniarz” prawdopodobnie pierwszym ze skojarzeń, które pojawią się u większości pytanych osób będzie pilnujący dobytku wielkopowierzchniowego sklepu spożywczego rencista z grupą niepełnosprawności lub emeryt. Tymczasem profesja ta daje o wiele szersze spektrum możliwości zawodowych, które wykraczają poza przysłowiowego „ochroniarza” z marketu. Co więcej, od czasu tzw. ustawy deregulacyjnej, na próżno szukać wśród pracowników ochrony osób z grupą inwalidzką. Wymagane oświadczenie o pełnej sprawności oraz obowiązek przechodzenia okresowych badań lekarskich co 3 lata ma ukrócić ten dość paradoksalny proceder zatrudniania w branży ochroniarskiej osób z niepełnosprawnością.

Gdzie można znaleźć pracę z dyplomem technika ochrony w kieszeni? Na osoby wykwalifikowane w tym zawodzie z otwartymi ramionami czekają agencje ochrony, w których może zaczynać jako pracownik ochrony w dziale konwojowania, ochrony osób, ochrony mienia, a także jako pracownik czuwający nad bezpieczeństwem na imprezach masowych. Przedsiębiorstwa, które prowadzą szkolenia dla przyszłych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia oraz agencje detektywistyczne to kolejne miejsca, w których odnajdzie się zawodowo absolwent rzeczonego kierunku. Może on np. prowadzić windykację należności, świadczyć usługi detektywistyczne bądź zajmować się wywiadem gospodarczym. Zasadniczo osoby wykwalifikowane nie powinny mieć trudności w znalezieniu zatrudnienia wszędzie tam, gdzie jest
niezbędne zapewnienie bezpieczeństwa, zatem w grę wchodzą m.in. takie instytucje jak: banki, policja, urzędy skarbowe oraz jednostki administracyjne: straż miejska, urzędy celne itp. Szkolenia bądź studiowanie kierunku związanego z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia pozwala zdobyć na tyle specjalistyczną wiedzę, aby móc założyć własną działalność taką jak agencja ochrony czy agencja detektywistyczna, firma oferująca kursy samoobrony, szkoły sztuk walki itp.

Za: 4safe.pl, 2015-03-20, czytaj więcej

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone