5,32 zł bruttu to koszt roboczogodziny ochroniarza

5,32 zł bruttu to koszt roboczogodziny ochroniarza w krakowskim pogotowiu ratunkowym, a na 5,79 zł  wycenia pracownika ochrony Sąd Rejonowy w Legnicy. Tymczasem w Polsce płaca minimalna osoby zatrudnionej na umowę o pracę wynosi około 13 złotych za roboczogodzinę. Mimo zmiany prawa, na rynku zamówień publicznych nadal królują najtańsze oferty.

Stabilizacja zatrudnienia, zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz wybór najkorzystniejszej, a nie najtańszej oferty – znowelizowana w zeszłym roku ustawa Prawo zamówień publicznych miała skutecznie naprawić rynek zamówień publicznych. Odejście od kryterium najniższej ceny, klauzule społeczne, ozusowanie umów zleceń, waloryzacja kontraktów w toku miały stabilizować rynek pracy w Polsce.
 
Dodatkowo Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 lutego 2014 jednoznacznie określa, że zamówienia publiczne oprócz uwzględniania aspektów finansowych powinny realizować funkcje społeczne. 

Niestety nadal są przetargi publiczne, w których budżety na usługi nie uwzględniają minimalnego wynagrodzenia ani nie gwarantują zatrudnieniania pracowników na etacie. Oto kilka niechlubnych przykładów.
 
Więcej na: europejczycy.info, 8 lipca 2015

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone