Tarcza antykryzysowa. Czy można łączyć różne formy pomocy przewidziane specustawą?

Osoby zatrudnione na umowach o pracę i jednocześnie prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub dorabiające na umowach cywilnoprawnych, będą mogły wraz z pracodawcami korzystać z pomocy niezależnie. To oznacza, że pomoc będzie się im należała podwójna – uważa część prawników.
Czytelnicy sygnalizują nam problem z interpretacją nowych przepisów specustawy. Jest w niej luka prawna. Chodzi o to, że nie odnosi się ona wprost do sytuacji tych osób, które są jednocześnie pracownikami etatowymi i posiadają własną działalność gospodarczą lub dorabiają zleceniami.

Powstaje pytanie, czy mogą one korzystać z różnych form pomocy dedykowanych poszczególnym grupom, czyli np. ubiegać się o umorzenie składek do ZUS-u za siebie jako samozatrudniony i jednorazowe postojowe oraz dodatkowo, już jako pracownik, ich pracodawca może ubiegać się o dopłatę do ich wynagrodzenia?

Nad tym problemem zastanawiają się dziś prawnicy prawa pracy.

ZA: money.pl, 1 kwietnia 2020r., Katarzyna Bartman, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone